Cinneadh (AE) 2020/649 ón gComhairle an 7 Bealtaine 2020 maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh le linn an 56ú seisiún den Choiste Saineolaithe um Iompar Earraí Contúirteacha de chuid na hEagraíochta Idir-Rialtasaí um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród i ndáil le leasuithe áirithe ar Aguisín C a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród