Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniająca decyzję 94/360/WE w sprawie zmniejszonej częstotliwości bezpośrednich kontroli przesyłek niektórych produktów sprowadzanych z państw trzecich, zgodnie z dyrektywą Rady 90/675/EWG (notyfikowana jako dokument C(1999) 1166)Tekst mający znaczenie dla EOG