1999 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 94/360/EB dėl tam tikrų produktų siuntų iš trečiųjų šalių fizinių patikrinimų periodiškumo sumažinimo pagal Tarybos direktyvą 90/675/EEB (pranešta dokumentu Nr. C(1999) 1166)tekstas svarbus EEE