Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 1999, kterým se mění rozhodnutí 94/360/ES o snížené četnosti fyzických kontrol zásilek některých produktů při dovozu ze třetích zemí podle směrnice Rady 90/675/EHS (oznámeno pod číslem K(1999) 1166)Text s významem pro EHP