Решение на Съда (пети състав) от 29 януари 1998 г.