/* */

Zadeva C-176/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 30. junija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Liège – Belgija) – Guy Riskin, Geneviève Timmermans/État belge (Predhodno odločanje — Prosti pretok kapitala — Člena 63 PDEU in 65 PDEU — Člen 4 PEU — Neposredno obdavčenje — Obdavčenje dividend — Dvostranska konvencija o preprečevanju dvojnega obdavčevanja — Tretja država — Področje uporabe)