TITJUR Решение на Съда от 28 юни 1984 г. # Mabanaft GmbH срещу Hauptzollamt Emmerich. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Düsseldorf - Германия. # Дело 36/83. Mabanaft