Avviż tal-Kummissjoni — Gwida għall-Istati Membri dwar l-għażla ta' korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji$