Komisijos pranešimas – Finansines priemones įgyvendinančių subjektų atrankos gairės valstybėms narėms$