Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 2