Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1142 (2016. gada 13. jūlijs), ar ko 2016. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētus daudzumus, kas 2015. gadā ieturēti atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam$