C/2016/4262 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1142 на Комисията от 13 юли 2016 година за добавяне към риболовните квоти за 2016 г. на определени количества, удържани през 2015 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета