Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8003 — INEOS/INOVYN) (Текст от значение за ЕИП)