Komisijas Regula (EEK) Nr. 2719/92 (1992. gada 11. septembris) par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā