Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2719/92, 11. september 1992, aktsiisi peatamise korra alusel liikuvate aktsiisiga maksustatavate toodete haldus-saatedokumendi kohta