Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7915 – American Securities/Blount International) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)