Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7915 – American Securities / Blount International) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)