Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7915 – American Securities / Blount International) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)