Заключение на генералния адвокат N. Wahl, представено на 14 юни 2016 г.