Rådets förordning (EG) nr 2623/97 av den 19 december 1997 om tillämpning av artikel 6 i förordningarna (EG) nr 3281/94 och (EG) nr 1256/96 rörande fleråriga ordningar med allmänna tullförmåner för vissa industriprodukter och jordbruksprodukter med ursprung i utvecklingsländerna