Verordening (EG) Nr. 2623/97 van de Raad van 19 december 1997 houdende toepassing van artikel 6 van de Verordeningen (EG) Nr. 3281/94 en (EG) Nr. 1256/96 betreffende een meerjarenstelsel van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrie- en landbouwproducten van oorsprong uit ontwikkelingslanden