Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2623/97 tad-19 ta' Diċembru 1997 li japplika l-Artikolu 6 tar-Regolamenti (KE) Nru 3281/94 u (KE) Nru 1256/96 dwar skemi ta' preferenza ta' tariffi multiannwali ġeneralizzati rigward ċerti prodotti industrijali u agrikoli li joriġinaw f'pajjiżi li qed jiżviluppaw