Rådets forordning (EF) nr. 2623/97 af 19. december 1997 om anvendelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 3281/94 og (EF) nr. 1256/96 om anvendelse af flerårige arrangementer med generelle toldpræferencer for visse industrivarer og landbrugsprodukter med oprindelse i udviklingslande