Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 14 юни 2016 г.