2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2016/1551 dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo