Tarybos Sprendimas (ES) 2019/2173 2019 m. gruodžio 16 d. kuriuo skiriami penki Audito Rūmų nariai