Заключение по съединени дела на генералния адвокат Tesauro представено на20 март 1997 г.