Решение на Съвета от 28 октомври 1977 година за сключване на Европейско споразумение за обмен на реагенти за определяне на типа тъкан и допълнителен протокол към него$