TITJUR L'Étoile commerciale и CNTA/Комисия Решение на Съда (пети състав) от 7 юли 1987 г. # L'Étoile commerciale и Comptoir national technique agricole (CNTA) срещу Комисия на Европейските общности. # Допустимост. # Съединени дела 89 и 91/86.