Cauza T-68/14: Hotărârea Tribunalului din 3 mai 2016 - Post Bank Iran/Consiliul [„Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate împotriva Iranului în scopul de a împiedica proliferarea nucleară — Înghețarea fondurilor — Excepție de nelegalitate — Articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 — Articolul 215 TFUE — Articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2010/413/PESC, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 punctul 7 din Decizia 2012/35/PESC — Articolul 23 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul nr. 267/2012 — Drepturi fundamentale — Articolele 2 TUE, 21 TUE și 23 TUE — Articolele 17 și 52 din Carta drepturilor fundamentale — Eroare de apreciere — Egalitate de tratament — Nediscriminare — Principiul bunei administrări — Obligația de motivare — Abuz de putere — Încredere legitimă — Proporționalitate”]