Kawża T-68/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Mejju 2016 – Post Bank Iran vs Il-Kunsill [“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran bl-għan li tiġi prekluża l-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Artikolu 46(2) tar-Regolament (UE) Nru 267/2012 — Artikolu 215 TFUE — Artikolu 20(1)(c) tad-Deċiżjoni 2010/413/PESK, kif emendat bl-Artikolu 1(7) tad-Deċiżjoni 2012/35/PESK — Artikolu 23(2)(d) tar-Regolament Nru 267/2012 — Drittijiet fundamentali — Artikoli 2 TUE, 21 TUE u 23 TUE — Artikoli 17 u 52 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Żball ta’ evalwazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament — Nondiskriminazzjoni — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Obbligu ta’ motivazzjoni — Użu ħażin ta’ poter — Aspettattivi leġittimi — Proporzjonalità”]