Predmet T-68/14: Presuda Općeg suda od 3. svibnja 2016. – Post Bank Iran protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprečavanja širenja nuklearnog oružja — Zamrzavanje financijskih sredstava — Prigovor nezakonitosti — Članak 46. stavak 2. Uredbe (EU) br. 267/2012 — Članak 215. UFEU-a — Članak 20. stavak 1. točka (c) Odluke 2010/413/ZVSP kako je izmijenjena člankom 1. točkom 7. Odluke 2012/35/ZVSP — Članak 23. stavak 2. točka (d) Uredbe br. 267/2012 — Temeljna prava — Članci 2. , 21. i 23. UEU-a — Članci 17. i 52. Povelje o temeljnim pravima — Pogreška u ocjeni — Jednako postupanje — Nediskriminacija — Načelo dobre uprave — Obveza obrazlaganja — Zlouporaba ovlasti — Legitimna očekivanja — Proporcionalnost”)