Asia T-68/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.5.2016 – Post Bank Iran v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen — Varojen jäädyttäminen — Lainvastaisuusväite — Asetuksen (EU) N:o 267/2012 46 artiklan 2 kohta — SEUT 215 artikla — Päätöksen 2010/413/YUTP 20 artiklan 1 kohdan c alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksen 2012/35/YUTP ensimmäisen artiklan 7 kohdalla — Asetuksen N:o 267/2012 23 artiklan 2 kohdan d alakohta — Perusoikeudet — SEU 2, SEU 21 ja SEU 23 artikla — Perusoikeuskirjan 17 ja 52 artikla — Arviointivirhe — Yhdenvertainen kohtelu — Syrjintäkielto — Hyvän hallinnon periaate — Perusteluvelvollisuus — Harkintavallan väärinkäyttö — Luottamuksensuoja — Oikeasuhteisuus)