Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 1989 г. # Evagelos Adamou Exarchos срещу Европейски парламент. # Длъжностни лица. # Дело C-331/87. TITJUR Exarchos/Парламент