Дело F-101/12: Определение на Съда на публичната служба от 26 април 2016 г. — Claus/Комисия