Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 27 юни 2019 година относно средносрочните уязвимости в сектора на жилищните недвижими имоти във Финландия (ECCP/2019/8)2019/C 366/05