Обявление за свободна длъжност ЕСП/2020/6 — Длъжностно лице по защита на данните (една щатна бройка, функционална група AD, степен AD 9 — AD 12)