Sprawa F-43/16: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2016 r. – ZZ/Komisja