Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 127/1999 от 5 ноември 1999 година за изменение на приложение I (ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП$