Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 17 март 2016 г.