Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9431 — KKR / Grupo Gallardo Balboa) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)