Lieta T-131/16 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 19. jūlija rīkojums – Beļģija/Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Nodokļu režīms, atbilstoši kuram noteiktu daudznacionālu uzņēmumu virspeļņa tiek atbrīvota no nodokļa — Atbrīvojums, ko piešķir, pamatojoties uz nodokļu nolēmumiem (tax rulings) — Lēmums, ar kuru valsts atbalsta shēma ir atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots atgūt atbalstu — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība