Държавна помощ — решение да не се повдигат възражения