Решение (ОВППС) 2019/1164 на Комитета по политика и сигурност от 2 юли 2019 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EUBAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2019)