PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 3817/85 на Комисията от 30 декември 1985 година за изменение на някои регламенти в сектора на зърнените храни и ориза в резултат на присъединяването на Португалия и Испания