Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/798/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/360 на Съвета, както и в Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/354 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република