Sprawa T-723/14: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2016 r. – HX/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii — Zamrożenie środków finansowych — Dostosowanie żądań — Błąd w ocenie)