Věc T-723/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. června 2016 – HX v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Sýrii — Zmrazení finančních prostředků — Úprava návrhových žádání — Nesprávné posouzení“