Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 25 февруари 2016 г.