C/2016/1712 Регламент (ЕС) 2016/441 на Комисията от 23 март 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиол гликозиди (E 960) като подсладител в горчица (Текст от значение за ЕИП)